Agri Supplies                                                             agriBeaufort Wes Verspreiders        infobelBKB                                                   bkbBoerefort Vredefort                        BOEREFORTDie Humansdorpse Kooperasie DIE HUMANSDORPSEFarmlee Trading                             ezypFraserburg Landbou Kooperasie FRASERBURGGWK                                                  GWKHeydenrychs Algemene Handelaar HANDELAAR

Hinterland (Afgri en Senwes)       hinterlandJH Konstruksie Warmbad/Pretoria lewendeKleinplaas Potchefstroom               kleinplaas

Kaap Agri kaap agriKaroo Vleisboere                                                kvb

Klein Karoo Kooperasie

KLK                                                                      klk

Kuruman Landbou                                                         kuruman-landbou

Marquard Boeredienste                                                       kuruman-landbouObaro                                                                                    obardOVK                                                                                        ovkOverberg Agri                                                                    overberg-agri Rayner General Agencies Grahamstown                                raynerSentraal Suid Kooperasie                                                        ssk SWL                                                                                              swl Sutherlandse Kooperasie                                                          logo  Tuinroete Agri                                                                     tuinroete  TWK                                                                                  twk   Underberg Forge                                                                      forgeVKB/NTK                                                                              ntk Williston VleisKooperasie                                                       wvk

NWK                                                                                 nwk